Al kan een kwestie met betrekking tot nalatenschap voor onenigheid binnen de familie zorgen, valt erfrecht niet onder personen- en familierecht. Dit kan het complex maken vanwege de andere regels die er gelden. Niet alleen wordt de overledene en het bijbehorende testament door een nalatenschap advocaat in acht genomen, maar ook de belangen van de wettelijke erfgenamen. Komt u er onderling niet uit? Dan kunt u het wetboek raadplegen. Een gebruikelijkere en veiligere optie in dit geval is het inschakelen van Van der Loeff. Wij bieden inzicht en zorgen ervoor dat nalatenschap op professionele wijze wordt afgewikkeld.

Welke problemen kunnen optreden bij het verdelen van nalatenschap?

Wanneer het aankomt op de verdeling van nalatenschap kunnen zich diverse problemen voordoen. Bij het bestaan van een testament wordt deze altijd in acht genomen en heeft deze de prioriteit boven het belang van de erfgenamen. De rollen kunnen echter omgedraaid worden op het moment dat de erflater een executeur aanwijst die deze taak op zich neemt. Dit kan op zijn beurt oneerlijk gevonden worden. Enkele andere problemen die zich voor kunnen doen zijn het vastlopen van de afwikkeling, onenigheid over vruchtgebruik, geen uitkering van het kindsdeel en dementie bij het opstellen van het testament. Tenslotte zijn er problemen die voort kunnen vloeien uit een internationale erfrechtzaak.

Vereffening nalatenschap advocaat

Noemenswaardig is het beneficiair nalatenschap, wat in de afgelopen jaren steeds vaker voorkomt en ook wel onder de naam van een vereffening. Dit wilt zeggen dat de erfgenamen de nalatenschap accepteren onder de voorwaarde dat er een boedelbeschrijving opgesteld wordt. Hieruit kan volgen dat er meer schulden dan bezittingen zijn. Het voordeel van een zogenoemde vereffening zorgt ervoor dat u hiervoor niet privé aansprakelijk bent. Mocht er sprake zijn van een overschot aan bezittingen? Dan heeft u hier met de andere erfgenamen recht op.

Meer weten? Neem dan contact met ons op!

Heeft u vragen met betrekking tot onze dienstverlening? Graag staan wij dan voor u klaar en bieden u informatie of procederen. Contact opnemen kan door middel van het contactformulier waarna wij zo snel mogelijk op uw aanvraag terugkomen.

Volg ons ook op Facebook en LinkedIn!

Contactformulier

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dienst