Mediation is het oplossen van een geschil door de partijen zelf onder leiding van een onafhankelijke derde: de mediator. Het is een proces dat van beide partijen veel inzet verlangt, maar gewoonlijk tot een bevredigender uitkomst leidt dan een procedure.

De mediator adviseert onpartijdig

Mediation heeft het voordeel van maatwerk, waarbij rekening wordt gehouden met de (juridische en financiële) situatie én de gevoelens van beide partijen. De mediator adviseert onpartijdig bij het maken van zakelijke afspraken en helpt bij elk geschil een oplossing te vinden, die voor beiden aanvaardbaar is omdat de oplossing vanuit de betrokkenen zelf komt.

Mediation helpt u om betrekkelijk snel en in goed onderling overleg de scheiding tot stand te brengen. Het is goedkoper dan een langdurige juridische procedure, omdat de kosten van een tweede advocaat worden uitgespaard.

Naast echtscheidingsadvocaat ben ik ook een ervaren en gecertificeerd mediator, aangesloten bij de vFAS (Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators).

Contactformulier

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dienst