Een aantal aan te bevelen websites met praktische informatie, achtergronden, procedures en ervaringen.

www.verderonline.nl
Informatieve en praktische website over alles wat er bij een scheiding komt kijken. De website is een initiatief van de vFAS (Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators)

www.rechtspraak.nl
Rechtspraak.nl is de officiële site van de rechtbanken, gerechtshoven, CRvBCBb, Hoge Raad en Raad voor de rechtspraak, met informatie over Nederlands recht en procedures met betrekking tot familiezaken en scheidingen.

www.villapinedo.nl
Stichting Villa Pinedo is een online forum waar kinderen van gescheiden ouders hun ervaringen delen en volwassenen bewust maken. Ouders kunnen online workshops volgen om hun kinderen zo goed mogelijk door de scheiding te helpen.

www.kindbehartiger.nl
In scheidingsituaties kijkt de kindbehartiger naar de belangen en beleving van het kind en vertaalt deze naar de ouders. Kindbehartiging is een vrijwillig traject. De website van de beroepsvereniging biedt oriënterende informatie.

www.succesvolscheidennoordholland.nl
Emoties lopen hoog op tijdens een scheiding en zitten vaak in de weg, omdat u er geen greep op krijgt. Brechje van Geenen biedt coaching en training om het scheidingsproces én emoties inzichtelijk en hanteerbaar te maken.

www.kinderontvoering.org
Het Centrum Internationale Kinderontvoering biedt actuele informatie, advies en begeleiding aan ieder die in zijn persoonlijke of professionele omgeving in aanraking komt met (dreigende) internationale kinderontvoering.

www.lbio.nl
Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen verzorgt de inning van kinderalimentatie en partneralimentatie.

www.nibud.nl
Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting heeft een informatieve en praktische website met tips en berekeningen voor financiën.

www.rijksoverheid.nl
Hier is meer informatie te vinden over de verdeling van uw ouderdomspensioen na scheiding, met praktische brochures en formulieren.

www.verenigingfas.nl
De Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) telt ca. 950 advocaten die gespecialiseerd zijn in het personen- en familierecht. Alle leden dienen gespecialiseerde opleidingen te volgen voordat zij worden toegelaten als lid van de vereniging.

www.advocatenorde.nl
Elke advocaat in Nederland is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten. De Orde stelt beroeps- en gedragregels op en bewaakt deze.

Samen met fiscaal adviesbureau Team Vervoort hebben we twee PDF-brochures gemaakt.