Curatele, bewind en mentorschap zijn beschermingsmaatregelen om volwassenen die verminderd bekwaam zijn (door bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, dementie of verslaving) te helpen bij het nemen van beslissingen of bij het aangaan van overeenkomsten.

De kantonrechter kan een curator, bewindvoerder of mentor benoemen. De betrokkene kan hier zelf om vragen, maar ook de partner en familieleden tot in de vierde graad (ouders, grootouders, enz.). Als degene om wie het gaat nog minderjarig is, kan ook de voogd dat vragen.

Curatele

Curatele is voor mensen die hun financiële én persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen. Een curator neemt beslissingen over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. Degene die onder curatele staat, is voor de wet handelingsonbekwaam.

Bewind

Bewind is voor mensen die hun financiële zaken niet (meer) goed kunnen regelen. De bewindvoerder neemt beslissingen over het geld en de goederen van de betrokkene. Volwassenen die onder bewind staan, blijven handelingsbekwaam. Zij mogen dus nog wel zelfstandig rechtshandelingen verrichten.

Mentorschap voor persoonlijke beslissingen

Mentorschap is voor mensen die hun persoonlijke zaken niet zelf meer kunnen regelen. De mentor neemt beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. Iemand die een mentor heeft, blijft wel handelingsbekwaam.

Contactformulier

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dienst