Wetswijzigingen partneralimentatie

Partneralimentatie

Het gaat nogal uitmaken of u in 2019 of pas daarna een echtscheidingsprocedure start. In januari schreef ik al over de verwachte beperking van  het recht op partneralimentatie, althans van de maximale termijnen. Die beperking zal ingaan op 1 januari 2020 en geldt dan alleen voor “nieuwe gevallen”. De standaard maximumtermijn van twaalf jaar wordt per 2020 verkort naar de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van vijf jaar.

Uitzonderingen nieuwe wet partneralimentatie

Op deze beperking zijn drie uitzonderingen:

  1. Duurde het huwelijk langer dan vijftien jaar en is de alimentatiegerechtigde maximaal tien jaar jonger dan de AOW-leeftijd, dan eindigt de alimentatie bij het bereiken van de AOW-leeftijd;
  2. De tweede uitzondering is voor gezinnen met jonge kinderen. In dat geval loopt de verplichting door tot het tijdstip waarop het jongste kind van deze partners twaalf is geworden. Dan kan de alimentatie dus toch nog maximaal twaalf jaar duren;
  3. De derde uitzondering is een overgangsregeling en voor alimentatiegerechtigden van vijftig jaar en ouder met een huwelijk van tenminste vijftien jaar. Degenen die op of voor 1 januari 1970 zijn geboren, krijgen maximaal tien jaar alimentatie. Deze groep zal geleidelijk verdwijnen.

Belastingaftrek partneralimentatie

Op Prinsjesdag is ook een andere verandering aangekondigd: vanaf 1 januari wil het kabinet de belastingaftrek van partneralimentatie stapsgewijs beperken, zoals dat nu al gebeurt bij de hypotheekrente. Nu is de aftrek voor partneralimentatie nog maximaal 51,95%. De regering gaat deze maximale belastingaftrek in de komende jaren afbouwen naar 37,05% in 2023. De verwachting is dat vele alimentatiebetalers als gevolg daarvan bij de rechter een lagere partneralimentatie zullen eisen.

Vragen?

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Van der Loeff familierecht en erfrecht.

25 september 2019