Samen staan we sterk

samen staan we sterk

Nood breekt wet: daarvan zien we nu veel voorbeelden. Dat geldt momenteel ook voor vele omgangsregelingen tussen ouders en kinderen na een scheiding. Sommige ouders zijn in eenzame quarantaine gegaan in het belang van de kinderen. Dat horen we gelukkig minder vaak dan ouders die zich aanpassen en er het beste van maken.

Samenwerking en welwillendheid

Deze uitzonderlijke tijd vraagt om samenwerking en welwillendheid. Vaker horen we dus nu dat de ouders de last van het gelijktijdig thuiswerken en zorgen voor de kinderen juist veel gelijker gaan verdelen! Kennelijk vinden zij: nu de crèche voor de meeste kinderen dicht is en grootouders niet meer mogen worden ingeschakeld, moet je praktisch zijn. Dat is bemoedigend, want rond omgangsregelingen zien we normaal gesproken veel conflicten. Het is nu ook gewoon verstandig ouderschap om met elkaar af te spreken welke sociale contacten voor de ouders en de kinderen wel en niet zijn toegestaan. En ervoor te zorgen, dat er geen twijfel kan ontstaan bij de andere ouder dat iedereen, inclusief de kinderen, zich aan die afspraken houdt. Want ook kinderen kunnen besmet worden en het is mogelijk dat kinderen op hun beurt andere mensen besmetten.

Blijf in contact met elkaar

Bedenk verder dat kinderen zich ook grote zorgen kunnen maken over het welzijn van de andere ouder, als zij die minder vaak zien. Het is juist nu be- langrijk dat video- of telefonisch contact misschien wat vaker plaatsvindt. Als het in het belang van veiligheid en gezondheid niet anders kan dan dat een van de ouders de kinderen tijdelijk niet bij zich kan hebben, werk dan mee aan compensatie. Ook de kinderen zullen het eerlijk vinden om het wegvallen van die dagen op de een of andere manier te compenseren. Daar kunnen ze zelf ook goede ideeën voor aandragen.

7 april 2020