Ouderschapsplan

Ouders

220 jaar geleden werd de eerste echtscheiding in Nederland uitgesproken. Het is nog steeds de rechter die de echtscheiding uitspreekt, maar de procedure en de aanpak zijn sindsdien enorm veranderd. Zo wordt van ouders nu geëist, dat zij voor de scheiding eerst samen een ouderschapsplan maken. Daarvan zijn op internet genoeg voorbeelden te vinden. Veel zijn erg omvangrijk en bevatten allerlei details, die niet iedereen nodig vindt. Er zijn gelukkig genoeg ouders, die een overeenkomst zelf eigenlijk niet nodig hebben en hem alleen opstellen omdat de wetgever dat verplicht heeft gesteld bij een scheiding.

De 4 belangrijkste zaken

Voor hen hierbij de vier zaken, die er in elk geval in moeten:

  1. De zorgverdeling of omgangsregeling: wanneer verblijft het kind bij vader en wanneer bij moeder.
  2. De manier van overleg en informatieverschaffing over belangrijke kwesties rond de kinderen, zoals schoolkeuze en medische ingrepen.
  3. De verdeling van de kosten van de kinderen; betaalt een ouder kinderalimentatie of maakt ieder een bedrag over op een aparte bankrekening die alleen voor de kinderen wordt gebruikt?
  4. Hoe de kinderen zijn betrokken bij het maken van het ouderschapsplan.

Hoofdverblijfplaats van het kind

Dat is het. Er hoeft niet meer in dan deze afspraken. Toch zou ik iedereen aanraden om ook vast te leggen wáár de kinderen hun hoofdverblijfplaats hebben, al was het maar omdat de toepassing van een paar belangrijke fiscale en andere overheidsregelingen afhankelijk zijn van die keuze. Dat is zeker iets om na te gaan, gezien de financiële gevolgen. Uw advocaat is daarvan op de hoogte. Overigens, een hardnekkig misverstand is dat kinderen van twaalf jaar of ouder zelf mogen bepalen bij welke ouder zij gaan wonen na een scheiding; zij hebben wel een stem, maar het zijn de ouders die samen beslissen.

8 september 2016