Nederland vs buitenland

Buitenland

Nieuwe Wet

Voor iedereen die vanaf 1 januari 2018 trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, geldt een geheel nieuwe wet die het gezamenlijk vermogen regelt. Hierdoor lijkt ons nieuwe recht meer op regels die in het buitenland gelden. Het gegeven dat er meer (echt)paren zijn met verschillende nationaliteit was een van de redenen voor de aanpassing. Nederland liep altijd erg uit de pas met zijn versie van de gemeenschap van goederen.

Oude regeling

Die ‘oude’ versie blijft wel gelden voor iedereen die vóór 1 januari 2018 is gehuwd of een geregistreerd partnerschap aanging en dus ook bij de meeste scheidingen in de komende jaren. De ‘oude’ wet leidt regelmatig tot regelingen, die men oneerlijk vindt en waarop buitenlanders niet bedacht zijn.

Voorbeeld

Een voorbeeld: Rob, een Nederlander, had een ton gekregen van zijn ouders voor de aankoop van een huis voor zijn jonge gezin. Zijn ouders hadden op aanraden van de notaris een uitsluitingsclausule opgenomen in de schenkingsakte. Daarmee bleef de ton voor Rob privé en viel niet in de gemeenschap. Hij houdt dus recht op teruggave van die ton. Zijn Zwitserse vrouw Beate had een erfenis gekregen van haar vader van ook een ton. Haar vader had geen testament en dus geen uitsluitingsclausule gemaakt. Die ton viel volgens ons recht wel in de gemeenschap en Beate houdt dus slechts recht op de helft en haar man op de andere helft. Beates vader kon in het Zwitserse recht niet eens een uitsluitingsclausule maken en volgens Zwitsers recht was de erfenis juist wel geheel privé eigendom van Beate. Het Nederlandse recht doorkruist dit. Dat voelt oneerlijk.

Nederlandse Rechtspraak

De Nederlandse rechtspraak toont de afgelopen tijd steeds meer begrip daarvoor en er zijn uitspraken die het buitenlandse recht toch laten prevaleren, zodat de ton van Beate ook privé blijft. Waren Rob en Beate in 2018 getrouwd, dan was de ton voor ieder van hen gewoon privé gebleven.

16 april 2018