Hoeveel ouders heeft u?

Ouders en kind

Een kind heeft twee biologische ouders: moeder en vader. De wet kent ook het juridisch ouderschap en heeft los daarvan het gezag over een kind geregeld. Vrij ingewikkeld dus. Een Staatscommissie wil nu het aantal mensen met gezag uitbreiden van twee tot maximaal vier. Is dat een goed idee?

Meeroudergezag

Een veelgehoord bezwaar is dat er dan ook meer conflicten zullen ontstaan. Dat is niet in het belang van het kind. De Staatscommissie ziet dat bezwaar niet ‘omdat dan geen sprake meer is van een machtsstrijd van één tegen één’. Wat een machtsstrijd van twee tegen twee of één tegen drie met het kind doet, blijft onduidelijk. Verder zegt de commissie over het gevaar van meer conflicten, ‘dat er over de hele wereld nog maar weinig ervaring met meeroudergezag is opgedaan en het nog niet is vastgesteld in wetenschappelijk onderzoek.’ Dus er is geen ervaring mee en men kent de impact op het kind niet.

Impact op het kind

Dat lijkt me al voldoende reden om deze plannen snel in een diepe la te gooien! Kinderen hebben al genoeg last van conflicten tussen twee ouders. 70.000 kinderen per jaar maken een scheiding van hun ouders mee en zij hebben twee keer zoveel problemen als kinderen uit intacte gezinnen, zowel op korte als op lange termijn. 83% van alle jonge stellen krijgt een relatiecrisis na de eerste baby en het scheidingspercentage is op weg naar de 50%, vaak nog voordat de kinderen vier jaar zijn.

Extra stiefouders en grootouders

Kinderen met vier ouders kunnen na de scheiding zomaar vier extra stiefouders en zestien grootouders krijgen. En allen kunnen vinden dat zij recht hebben op contact en omgang met het kind. Stel u voor dat die óók gaan procederen!

Belang van het kind

Laten we dus vooral niet verder knutselen aan belangrijke zaken als afstamming en ouderschap voordat we zeker weten dat het in het belang is van het kind.

17 juli 2017