Goede start

Goede start

De laatste tijd krijg ik veel vragen over ouderlijk gezag en erkenning van kinderen. Zo belde mijn cliënt Ben: zijn ex-vriendin Roos wilde niet meewerken aan erkenning van hun zoontje Tim en al helemaal niet aan gezag. Zij vond het wel prima zo, nu had ze voor geen enkele beslissing Bens toestemming nodig. Wat kon Ben doen? Tim was nog maar een baby, maar als er straks een school moest worden gekozen wilde hij daar op volwaardige manier bij betrokken worden.

Juridisch ouderschap en erkenning zijn twee verschillende dingen. Als ouders getrouwd zijn (of geregistreerd), zijn ze allebei na de geboorte van een kind automatisch de juridische ouders en hebben ze samen het ouderlijk gezag. Ouders die niet getrouwd zijn, zullen dat zelf moeten regelen. De (meerderjarige) moeder is van rechtswege juridisch ouder van haar kind en heeft ook meteen het ouderlijk gezag. De vader zal eerst zijn kind moeten erkennen om juridisch ouderschap te krijgen. Pas daarna kan hij het ouderlijk gezag krijgen. Voor beide heeft hij toestemming van de moeder nodig. Weigert de moeder die, dan moet vader naar de rechter. Zover kwam het hier niet. Wel moest Roos zich eerst realiseren, dat zij geen enkele kans zou maken om de erkenning en het gezag tegen te houden. Toen zij daarna begreep dat de procedure (ook) voor haar kostbaar zou worden, konden we alsnog afspraken maken. In de eerste week van dit jaar is gelukkig alles geregeld, inclusief een zorgregeling tussen Ben en Tim.

Binnenkort wordt dit waarschijnlijk wel iets vereenvoudigd. We verwachten dat in 2021 een wet zal worden aangenomen, waardoor een vader bij erkenning meteen ook gezag krijgt.

Clasien van de Pas-Rutgers van der Loeff

15 januari 2021