Gelijkwaardig ouderschap

Ouderschap

Sinds ons parlement in 2009 heeft besloten dat er gelijkwaardigheid moet zijn in de verdeling van de zorg over kinderen zien we na een scheiding steeds meer strijd tussen ouders over de omgangsregeling. Dat is in 2013 versterkt door de invoering van een nieuwe methode voor de berekening van kinderalimentatie.

Nieuwe berekening kinderalimentatie

Sindsdien is er een duidelijk verband tussen het aantal dagen dat een ouder voor het kind/de kinderen zorgt en de hoogte van de kinderalimentatie: hoe meer een ouder voor een kind zorgt, hoe lager de bijdrage, die hij/zij aan de andere ouder betaalt. Als de financiën een belangrijk punt zijn voor de scheidende ouders, wordt het belang van de kinderen bij gelijkwaardige zorg in de discussie naar de achtergrond gebonjourd.

Wat is gelijkwaardig ouderschap

Gelijkwaardig ouderschap betekent overigens niet: ieder de helft van de tijd. Vaders zorgen nog steeds minder voor hun kinderen. Maar vaders worden wel eindelijk serieus genomen als ze na de scheiding meer zorg op zich willen nemen. Veel moeders hebben daar nog moeite mee. Dat is begrijpelijk: het grootste deel van de zorg kwam tijdens het huwelijk meestal op hen neer. De vader werkt vaak meer uren dan de moeder. Voor die verdeling van werk en zorg hebben ouders bewust gekozen. Alleen: door een scheiding wordt alles anders. De afspraken, die ouders hadden, zijn vervallen en moeten worden vervangen.

Belang voor kinderen

Kinderen hebben een zeer groot belang bij een blijvend goed en wezenlijk contact met beide ouders. Dat vergt een grotere investering van tijd door vaders. Vaders zien dat belang steeds meer in en vinden gehoor bij de rechter als zij dat na de scheiding ingevuld willen zien. Zelfs als dat betekent, dat zij misschien minder gaan werken en minder kinderalimentatie zullen betalen. Argumenten van moeders dat de vader niet geschikt is of alleen om financiële redenen meer zorg wil, overtuigen niet meer zo snel.

Vragen?

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Van der Loeff familierecht en erfrecht.

25 december 2018