Een nieuwe start

Een schone lei
Het nieuwe jaar is begonnen en dat is voor velen aanleiding om niet alleen met een schone, maar ook een geheel nieuwe lei te beginnen. Voor sommigen begint dat met het besluit om te scheiden. Een prettige scheiding bestaat niet. Wel een die goed en zorgvuldig wordt aangepakt, al was het maar vanwege de 70.000 kinderen die jaarlijks met een scheiding te maken krijgen. Een paar tips:

Tip 1:

Blijf op uw gezondheid letten. Een scheiding vergt kracht en uithoudingsvermogen, zowel fysiek als mentaal. Sporten vergroot uw weerstand.

Tip 2:

Houdt uw kinderen goed in de gaten. Zij komen vaak aandacht tekort. Met alle energie die het de ouders kost, vergeten zij onbedoeld om voldoende tijd aan de kinderen te besteden. Juist in deze moeilijke periode hebben zij zo hard liefde en geborgenheid nodig. Let ook op of zij een ander klankbord nodig hebben, zoals oma of opa.

Tip 3:

Maak heldere afspraken over de financiën: hoe worden de kosten van de huishouding en van het gezin in de eerste periode betaald? Voorkom daarmee ook toekomstige onenigheid over fiscale consequenties. Bijvoorbeeld: als een (ex-)partner aan de ander een bedrag betaalt voor de huishoudelijke lasten en er niets is afgesproken, kan de ontvangende partner op een later tijdstip geconfronteerd worden met een belastingaanslag over dat bedrag.

Tip 4:

Probeer al in een vroeg stadium zoveel mogelijk spullen te verdelen. Dat schept goodwill en vertrouwen. Ruim op en schep orde.

Tip 5:

Zoek een advocaat-mediator, of tenminste een advocaat, die gespecialiseerd is in familierecht. U kunt voor verder advies altijd contact opnemen met Van der Loeff familierecht en erfrecht.
4 januari 2017