De erfenis

Erfenis

Erfrechtvocaten krijgen vaak vragen als: hoe moet een nalatenschap worden afgewikkeld? Of: mijn broer heeft heel lang de administratie gedaan van mijn moeder, is hij verplicht om na haar overlijden te laten zien hoe hij haar geldzaken heeft geregeld?

Wat kan wel en wat kan niet

Als de erfgenamen, meestal de kinderen, goed met elkaar kunnen overleggen, is er niets aan de hand. Maar als emoties een grote rol spelen, of als er vragen zijn over het beheer van geldzaken, is het juist wel van belang om te weten wat ‘wel en niet kan’. Als de onderlinge verhoudingen niet goed zijn, is het des te belangrijker om de nalatenschap volgens het boekje (de wet of het testament) af te wikkelen om een groter conflict te voorkomen.

Voorbeeld uit praktijk

Een voorbeeld uit de praktijk: moeder van 89 woont thuis en haar twee zoons hebben haar altijd – ook financieel – geholpen zodat zij in haar eigen huis kon blijven wonen. Zij ging ook vaak met hun gezinnen mee op vakantie. Na haar overlijden hebben zij de begrafenis geregeld, het huis opgeruimd, alles netjes afgehandeld en het spaargeld tussen hen tweeën verdeeld. Na een aantal maanden neemt een zus contact op met wie moeder en broers al twintig jaar geen contact meer hebben. Zij eist haar erfdeel op. De broers wendden zich tot ons kantoor met de vraag: dit kan toch niet? Ja, dit kan wel, omdat de wet dit voorschrijft.

Schikkingsvoorstel

Ons advies: doe een schikkingsvoorstel en geef aan dat jullie zuster dit bedrag direct kan ontvangen. Als ze het er niet mee eens is, dan zal ze moeten procederen. De zuster accepteerde het voorstel. Hoewel de broers haar handelwijze onverteerbaar vonden, zagen zij in dat zij geen andere keus hadden, en waren ze tevreden dat deze onverkwikkelijke kwestie in korte tijd was afgewikkeld.

Als u meer vragen heeft, kunt u  altijd contact opnemen met Van der Loeff familierecht en erfrecht.

25 december 2018