CD van u of CD van mij?

CD
Te vaak hoor ik een cliënt zeggen: ‘Hadden we toch maar huwelijksvoorwaarden gesloten voordat we trouwden’. In de toekomst zullen minder mensen spijt hebben, want de wet gaat veranderen; waarschijnlijk per 1 januari 2018 al. De samenleving wordt internationaler, daarom is het belangrijk dat Nederland aansluit bij de internationale standaard. Dit voorkomt misverstanden bij het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap met een buitenlandse partner of wanneer iemand erft vanuit het buitenland. De Nederlandse versie van de gemeenschap van goederen vindt u bijna nergens ter wereld en dat begint te wringen. Als u hier geen huwelijksvoorwaarden maakt, bent u automatisch in gemeenschap van goederen gehuwd. Al het vermogen en alle schulden van verleden en toekomst worden daardoor gezamenlijk. Voor het geregistreerd partnerschap geldt hetzelfde.

Vast leggen notariële akte

Veel Nederlanders willen daar vanaf omdat het lastig is bij een scheiding in het buitenland. Maar ook omdat ze niet willen dat een erfenis of schenking in de gemeenschap valt. Ouders willen wel hun kind iets nalaten of schenken, maar niet hun schoondochter of schoonzoon. Helaas vergeten ouders soms om dit vast te leggen in een notariële akte. Een Nederlandse notaris zorgt wel voor een uitsluitingsclausule, maar een buitenlandse notaris niet. Ontvangt u dus een buitenlandse schenking of erfenis, dan valt die in de gemeenschap en krijgt uw partner dus de helft.

Nieuwe wet

Door de nieuwe wet verandert dit voor iedereen die vanaf 2018 trouwt. Privévermogen van vóór het huwelijk, de nalatenschap en de schenking vallen dan buiten de gemeenschap. Een uitsluitingsclausule is niet meer nodig. Voor iedereen die al getrouwd of geregistreerd was blijft echter de huidige wet gelden.
10 april 2017