Afrekenen na scheiding

Contract

Het echtpaar dat mijn spreekkamer binnenkwam was goed voorbereid; alle bankafschriften, jaaropgaven, belastingaangiften en dergelijke werden op tafel gelegd. Het stoorde hen dat één ding niet was gelukt, namelijk precies te begrijpen wat het effect was van hun huwelijksvoorwaarden.

Uw huwelijksvoorwaarden

Weet u hoe uw huwelijksvoorwaarden eruit zien, althans: wat erin staat? Meer dan 80 procent van de echtparen kan vlak na hun huwelijk al niet meer vertellen hoe ze de belangrijkste onderwerpen hebben geregeld. Het bezoek aan de notaris vindt vaak pas vlak voor de trouwerij plaats. Dan raakt het ondergesneeuwd door veel leukere onderwerpen als het feest, de jurk en de huwelijksreis.

Akte

In de akte van dit echtpaar stond een periodiek verrekenbeding. Ze hadden ieder jaar moeten verrekenen. Dit beding komen we veel tegen, maar gelukkig steeds minder, want men vergeet deze afspraak toch en verrekent dus nooit. Het gevolg is meestal dat aan het einde van het huwelijk alles wat ze hebben opgebouwd, wordt verdeeld. Dat was nu ook het geval. Ze waren er gelukkig helemaal tevreden mee: het was makkelijk en dat was ook precies hun wens geweest.

Jaarlijks verrekenen

Hoe verrekent u dit jaarlijks? Dat is best een precies werkje, maar niet moeilijk. Belangrijk is een goede en gescheiden administratie van ieders inkomen en vermogen. Open daarom een gezamenlijke rekening waarvan alle kosten van de huishouding worden betaald en waarop ieder een even groot percentage van zijn inkomen stort. Eén keer per jaar telt u de inkomens over het vorige jaar bij elkaar op en trekt u wat beiden hebben bijgedragen aan de kosten ervan af. Het saldo wordt 50/50 gedeeld. Dat geldt voor beide partijen. Ieder maakt de helft van het saldo over naar de privérekening van de ander of schrijft een schuldbekentenis. Bewaar wel de bewijzen.

Vragen?

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Van der Loeff familierecht en erfrecht.

23 augustus 2018