Wie betaalt de rekening van de uitvaart?

Wie betaalt de rekening van de uitvaart?

Vader is al lang geleden overleden. Moeder woont alleen en heeft geen contact meer met haar zoon. In de laatste jaren van het lange leven van moeder, heeft haar broer haar verzorgd. Na het overlijden heeft deze broer opdracht gegeven tot een waardige uitvaart. Daarbij heeft hij echter niet nagedacht wie eigenlijk de rekening moet betalen van de uitvaart en was er van uitgegaan dat zijn zus net voldoende geld zou hebben voor de begrafenis, en heeft de kosten van de uitvaart voorgeschoten.

Zijn zus bleek geen testament te hebben en dus was haar enige zoon erfgenaam. Deze was niet bereid om de kosten te vergoeden aan zijn oom. De zoon stelde dat hij geen opdracht had gegeven en zijn oom de opdrachtgever was, en dat de kosten van de uitvaart dus voor zijn rekening komen.

Het erfrecht zegt dat de kosten van de uitvaart een schuld van de nalatenschap is. Maar alléén als deze kosten door de erfgenamen zijn gemaakt of in opdracht van de erfgenamen, dus in dit geval de zoon. En de zoon heeft geen opdracht gegeven aan zijn oom om de uitvaart van zijn moeder te verzorgen. In het erfrecht is geen regeling opgenomen in het geval dat iemand anders de opdracht heeft gegeven. Wel staat er in de wet dat als iemand overlijdt en deze geen familie heeft, de gemeente de begrafenis regelt. De burgemeester kan dan wel de kosten proberen te verhalen op de bezittingen, als die er zijn, van degene die is overleden.

De oom laat het er niet bij zitten en start een procedure.

De rechter heeft geoordeeld dat het niet redelijk is dat de oom in dit geval de kosten van de uitvaart niet kan verhalen op de nalatenschap, en heeft bepaald dat de zoon aan zijn oom de kosten moet vergoeden (ECLI:NL:GHARL:2019:9521).  Deze verplichting valt weliswaar niet rechtstreeks uit de wet af te leiden maar wel indirect, en de rechter verwijst onder meer naar de wettelijke regeling die geldt voor de burgemeester als de overledene geen familie heeft.

Joke Uittenhout

2 oktober 2020