Voor elkaar

Samen zijn

In een veelbekeken tv-programma werden onlangs thema’s rond het huwelijk besproken. De laatste zomergast was een deskundige die veel onderzoek heeft gedaan naar het huwelijk en de effecten van scheiden. Zij zegt dat mensen tegenwoordig niet eens meer scheiden omdat ze ongelukkig zijn, maar omdat ze gelukkiger willen worden.

Emotionele voldoening

Niet economische zekerheid, stabiliteit en een gezin stichten zijn tegenwoordig de redenen om te trouwen; men verwacht veel meer van een huwelijk – teveel volgens sociologen – namelijk als bron van liefde en emotionele voldoening. Dat zijn ambitieuze doelen, die in elk geval niet een leven lang waargemaakt kunnen worden en eerder tot teleurstelling leiden dan de meer prozaïsche traditionele redenen. Maar bij elkaar blijven is toch vaak beter, zeker als er kinderen in het spel zijn.

Amerikaans onderzoek

In een Amerikaans onderzoek bleek dat verreweg de meeste koppels die in het eerste jaar van het onderzoek ongelukkig waren, vijf jaar later toch weer samen gelukkig waren. Hoe kregen ze dat voor elkaar? Voornamelijk door therapie, meer tijd voor elkaar maken, gewoon doorzetten en wat afstand nemen.

Gescheiden koppels

Van de gescheiden koppels voelden de meesten zich juist nog lange tijd ongelukkig. Waarom? De scheiding neemt wel spanning en onvrede weg, maar veroorzaakt zoveel nieuwe spanningen rond de verdeling van vermogen en inboedel, financiële stress, verhuizingen, reacties van de kinderen, omgangsregelingen en nieuwe relaties, dat de conflicten juist toenemen.

Kinderen worden niet beter van een scheiding

Dat kinderen beter worden van een scheiding, omdat ouders zich dan beter voelen, is volgens diverse onderzoeken een fabeltje. Voor kinderen is het beter om niet te scheiden. Uit recente studies blijkt dat kinderen van gescheiden ouders o.a. op sociaal en emotioneel vlak minder goed presteren en meer gedrags-en gezondheidsproblemen ondervinden.

Vragen?

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Van der Loeff familierecht en erfrecht.

6 september 2018