Verhuis niet naar Vathorst

Verhuizen

Wist u dat in Nederland iedere week gemiddeld 673 scheidingen plaatsvinden, oftewel rond de 35.000 per jaar? Ik vind het nog steeds een onvoorstelbaar groot getal. Gelukkig verloopt verreweg het grootste deel van de scheidingen, zo’n 80%, redelijk tot goed, maar dit betekent ook dat 7.000 scheidingen problematisch verlopen. En elk jaar komen er maar liefst 70.000 ‘scheidingskinderen’ bij, met alle problemen van dien. Vandaar ook de groei aan mediators.

Nieuwbouwwijken

Enkele jaren geleden kwam in het nieuws dat nieuwbouwwijken het hoogste percentage scheidingen hadden, waarbij het Amersfoortse Vathorst de kroon spande met één op de twee echtparen. Deze scheidingscijfers van het CBS zeggen natuurlijk lang niet alles, zei scheidingsonderzoeker Ed Spruijt, socioloog en bekend scheidingsonderzoeker. Immers: ook samenwonende stellen die niet getrouwd zijn, gaan uit elkaar. Waar komen die regionale verschillen vandaan? Niet de omgeving nodigt uit tot scheiden maar bevolkingssamenstelling en huizenmarkt spelen een rol. „In Vathorst en Leidse Rijn bijvoorbeeld kunt u als gescheiden vader relatief makkelijk aan een huis komen. Personen zonder geloof scheiden meer dan personen met een geloof en nog altijd scheiden paren zonder kinderen sneller dan paren met kinderen.” Dat bijvoorbeeld in een stad als Utrecht relatief weinig mensen scheiden, komt vermoedelijk niet doordat Utrechtenaren betere partners zijn, er wonen daar gewoon veel studenten.

Amsterdam

Amsterdam is qua aantal ook de scheidingshoofdstad. Er wordt voortdurend onderzoek gedaan rond scheidingen. Globaal eindigt één op de drie huwelijken in scheiding; bij een tweede huwelijk is de kans al 50%. De meeste scheidingen duren ongeveer een jaar. Volgens het meest recente onderzoek had een kwart van de gescheiden mensen achteraf graag betere afspraken gemaakt. Wij helpen u graag daarbij.

15 oktober 2017