Snelheid van handelen

Kantoor Van der Loeff

Tegen mijn verwachting in zag ik door corona niet meer echtscheidingsverzoeken, maar wel meer strijd over omgang tussen ouders en kinderen. De overheid hoopte omgangsproblemen te voorkomen door sinds 2009 een ouderschapsplan verplicht te stellen bij een scheiding. Overleg is beter voor het welbevinden van het hele gezin. Toch lijkt het of de problemen over omgang juist groter zijn geworden. Toen in 2018 alarm was geslagen omdat 20% van de kinderen hun vader niet meer ziet na een scheiding (en 5% zijn moeder), is er een team van experts gaan zoeken naar een oplossing. Hun rapport is net verschenen. De belangrijkste conclusie van het rapport is: snelheid van handelen. Zodra er een signaal is dat er verlies van contact optreedt, moet er al actie worden ondernomen. Dus nog vóórdat er een rechter aan te pas komt. Verder moet het ook effectief zijn: als ouders niet vrijwillig meewerken, zijn andere maatregelen mogelijk zoals onder toezichtstelling en dwangsom. Het is een welkom rapport voor iedereen, die hardnekkige omgangsproblemen tegenkomt in zijn praktijk, waaronder ook familierechtadvocaten. Hopelijk wordt er eindelijk een goede aanpak opgezet om verwijdering tussen kinderen en één van de ouders te voorkomen en aan te pakken. Een goede band met beide ouders is noodzakelijk voor de identiteitsontwikkeling van een kind. Dit bevestigde Minister Dekker, die al heeft aangekondigd om de belangrijkste aanbevelingen te gaan uitvoeren. Hij start binnenkort met een aantal experimenten.

Clasien van de Pas-Rutgers van der Loeff

12 maart 2021