Schoolvakanties: hoe zit dat eigenlijk?

Vakantie

Ouderschapsplan

Zo staat het in de meeste ouderschapsplannen: de kinderen zijn 50% van de schoolvakanties en feestdagen bij hun vader en moeder. Maar dan: hoe voert u dat uit? In een groot aantal gevallen regelen ouders de verdeling samen; soms is gedetailleerd beschreven welke vakanties de kinderen bij wie zijn.

Meestal gaat dit wel goed, maar niet altijd. Ik wil het hier hebben over de korte schoolvakanties van één week, zoals bijvoorbeeld de voorjaarsvakantie. Ik heb gemerkt dat die vakanties vaak problemen opleveren. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk wanneer zo’n vakantie begint en eindigt.

Begin en einde van de schoolvakantie: mogelijkheden

De ene ouder zoekt op internet naar de vakantiekalender van school en leest dan dat van maandag t/m vrijdag de school gesloten is vanwege een vakantie. Dat is dan de vakantieperiode.

Een andere ouder vindt dat de vakantie in het weekend begint en eindigt, omdat de huur van een vakantiehuisje van zaterdagmiddag tot zaterdagochtend een week later loopt.

Weer een ander vindt dat een week vakantie twee weekenden omvat: de vakantie begint als de kinderen de laatste schooldag hebben gehad en eindigt als ze weer naar school moeten.

De rechter

Omdat niet iedereen erin slaagt om hier samen uit te komen, wordt regelmatig in kort geding geprocedeerd over de uitleg van die 50-50 verdeling van schoolvakanties. Vaak ook nog op het laatste moment, met alle spanningen en irritaties van dien.

Al ruim 10 jaar geleden besliste het Gerechtshof in Leeuwarden dat de beleving van een kind bepalend is voor de duur van de vakanties. U moet door de ogen van uw kind kijken. Voor hem of haar begint de vakantie op de laatste schooldag en eindigt pas op de eerste schooldag na de vakantie. Dat betekent dat vakanties van 1 week in beginsel 2 weekenden omvatten. Dat kan vervelende gevolgen hebben voor een reguliere weekendregeling. Die zou dan na iedere vakantie moeten verspringen. Dat kan lastig zijn.

Ons advies

Ons advies: begin op tijd met elkaar te praten over de verdeling van de schoolvakanties, maar ook over het moment waarop ze beginnen en eindigen. Dat voorkomt veel stress en kan advocaatkosten besparen. Op die manier kunt u ook maatwerk maken, waardoor ieders belangen –in de 1e plaats natuurlijk die van de kinderen- gediend worden. Komt u er samen niet uit, dan kan een gesprek met een mediator uitkomst bieden. Wij kunnen u ook als mediator helpen een mooie oplossing te vinden. Wat een rechter zal oordelen is wel duidelijk.

6 februari 2017