Scheiden per app?

App

De overheid heeft afgelopen maand onder de naam Rechtwijzer een scheidings-app gepresenteerd. Scheiden lijkt daarmee eenvoudiger dan het in werkelijkheid is. De praktijk leert nu eenmaal dat scheiden, bij uitstek, maatwerk is. Bovendien is bij een scheiding ‘in overleg’ gelijkwaardigheid op alle vlakken, met name financieel en emotioneel, van essentieel belang. Als de ene partner een te groot overwicht heeft en de emoties van de scheiding hoog oplopen, bestaat het gevaar dat de andere partner er bekaaid afkomt. De belangen van partijen lopen bij een scheiding nu eenmaal niet meer parallel. Maar uw afspraken maakt u later niet makkelijk ongedaan.

Online geregelde scheidingen

Eén ding is zeker: achteraf puinruimen en nieuwe afspraken maken of procederen leidt tot veel hogere kosten dan als men meteen naar een familierechtadvocaat of mediator was gegaan. Over het algemeen is een scheiding te complex voor een doe-het-zelf traject met op het eind een deskundige voor de laatste check, is het oordeel van de meeste ervaren familierechtadvocaten: “Advocaten krijgen niet minder werk door online geregelde scheidingen, ook omdat wij de brokstukken moeten oprapen. Nog niet van Rechtwijzer, want daarvoor bestaat het platform te kort, maar wel van andere commerciële online scheidingsplatforms.”

Input van een professional

Beide ex-partners moeten goed worden voorgelicht over de gevolgen op korte en lange termijn. De app is wel nuttig om u voor te bereiden op een scheiding. Daarnaast is scheiden een emotioneel proces, dat niet onderschat mag worden. Per definitie is online scheiden alleen te realiseren wanneer beide partners nog goed met elkaar overweg kunnen, stelt Masha Pinedo, die zich al jaren inzet voor de belangen van kinderen bij scheidingen. Juist als er kinderen in het spel zijn, kunt u niet even ‘snel’ van elkaar af. Dan zal input van een professional, liefst zo snel mogelijk aan het begin van het proces, het verschil maken. Dat heeft u toch voor uzelf en uw kinderen over?

2 maart 2016