Scheiden, maar niet lijden

Vlag

Weinig Nederlandse scheidingen spreken zo tot de verbeelding als die tussen Wesley Sneijder en Yolanthe, die hun gemeenschap van goederen 50/50 zullen moeten verdelen. De bedragen die daarbij in de pers voorbij komen, dat zien we hier niet vaak. Nee, dan de Verenigde Staten: daar woedt nu een gevecht over de verdeling van miljarden tussen Jeff Bezos, de baas van Amazon, en zijn vrouw.

Nederland

Ik verwacht dat zulke verdelingen in Nederland eerder zullen afnemen over de komende jaren. Hoe dat komt? Onder andere door het totaal verschillende rechtssysteem en de verschillende mogelijkheden die de rechterlijke macht heeft.

Verandering

Sinds vorig jaar is in Nederland het systeem veranderd. Gemeenschap van goederen omvat nu in principe alleen tijdens het huwelijk door echtgenoten opgebouwd vermogen. Erfenissen en schenkingen blijven nu privé. Dat geldt voor mensen die in 2018 of later getrouwd zijn, als ze geen huwelijksvoorwaarden hebben laten opstellen. Als zij scheiden zal de rechter de gemeenschap 50/50 verdelen, maar blijft privé vermogen privé. Bij mensen die voor 2018 getrouwd zijn zonder huwelijksvoorwaarden, omvat de gemeenschap al hun vermogen inclusief schenkingen en erfenissen. Die grotere gemeenschap zal dus geleidelijk aan verdwijnen.

Verschil rechtssysteem per staat

In de VS verschilt het rechtssysteem per staat. Toevallig woont het echtpaar Bezos in een staat waar men de gemeenschap van goederen als uitgangspunt heeft en hebben zij allebei recht op de helft. In Nederland kan dat niet. Als een Nederlands echtpaar huwelijksvoorwaarden met een zogenaamde koude uitsluiting heeft en de één miljoenen heeft en de ander niets, zal de arme echtgenoot na een scheiding nog steeds niets hebben, maar alleen alimentatie ontvangen. Bij Yolanthe zal dat in elk geval niet nodig zijn.

Vragen?

Heeft u vragen met betrekking tot scheidingen? Neem dan contact op met een van onze echtscheidingsadvocaten! Wij zijn gespecialiseerd in familierecht.

16 maart 2019