Samen alles delen?

Trouwringen

Weinig wetten worden zo vaak gewijzigd als die rond het scheidingsrecht. Onvermijdelijk, omdat de maatschappelijke ontwikkelingen veranderen. Op 1 januari 2018 verandert het huwelijksvermogensrecht weer: de aloude gemeenschap van goederen zal daardoor langzaam verdwijnen. Dat was een simpel systeem waarmee Nederland bijna uniek was in de wereld. Trouwt u dit jaar nog, dan zal het nog van toepassing zijn en blijven: u deelt al het inkomen, al het vermogen en alle schulden, ook als u die voor je huwelijk al had. Alleen als u vermogen erft of een schenking ontvangt die in het testament of de schenkingsakte expliciet is uitgesloten, blijft dat er buiten. Trouwt u na 1 januari 2018 zonder eerst bij de notaris huwelijksvoorwaarden te hebben opgesteld, dan geldt de nieuwe gemeenschap van goederen.

Prive

Alles wat u vóór uw huwelijk privé al had – dus ook een schuld – blijft privé. Erfenissen en schenkingen blijven voortaan altijd privé. Was u voor uw huwelijk al samen eigenaar van bijvoorbeeld een huis, dan valt dat wel in de nieuwe gemeenschap. Bij een geregistreerd partnerschap geldt hetzelfde. Als u het belangrijk vindt om privévermogen ook privé te houden, dan moet u wel een goede administratie bijhouden. Dat zal met het nieuwe systeem vaker nodig zijn dan nu. Gebeurt dat niet en is bij overlijden of scheiding niet meer te achterhalen en te bewijzen wat privé is, dan zal het aanwezige vermogen allemaal als gezamenlijk vermogen beschouwd worden en 50/50 verdeeld worden. Zorg ervoor dat u goed bijhoudt wat er privé van de rekening betaald wordt.

Voorbeeld

Het kan namelijk best ingewikkeld worden. Een voorbeeld: heeft u de auto voor meer dan de helft met privégeld betaald, dan wordt die auto voor 100% privé-eigendom. Maar wie realiseert zich dat? Bel ons voor een beoordeling van de regels die in uw geval van toepassing zijn.

22 november 2017