Meewerken in het bedrijf van uw partner: wat levert het op?

Werk

Samen een bedrijf runnen; vele gehuwde, geregistreerde of samenwonende partners doen het. Het is belangrijk om in de onderlinge afspraken zakelijk te zijn, ook al is de verhouding nog zo goed. Huwelijken en partnerschappen houden namelijk niet altijd stand. Wanneer dit gebeurd is het vaak ieder voor zich.

Is de onderneming eigendom van beide partners? Dan wordt de waarde verdeeld. Dat kan lastig zijn, want alleen al het vaststellen van de waarde kan tot veel onenigheid leiden. Ook moet beslist worden wie het bedrijf zal voortzetten. Degene die wordt uitgekocht zal in ieder geval enig financieel resultaat zien van zijn of haar inspanningen.

Koude uitsluiting

Als de onderneming eigendom van één echtgenoot is en de ander daarin meewerkt, wat gebeurt er dan met de waarde van de onderneming bij een echtscheiding? Dat hangt voor een belangrijk deel van de huwelijksvoorwaarden af. Als er sprake was van de zogenaamde koude uitsluiting heeft de niet-eigenaar geen recht op vergoeding van de waarde van de onderneming of van de verrichte arbeid. Ook al is er nog zoveel werk voor verricht en hebben de partners altijd het gevoel gehad dat zij het bedrijf samen hebben opgebouwd.

In de loop der jaren hebben de vele procedures waarin op allerlei manieren werd geprobeerd om een vergoeding te krijgen daarin geen verandering gebracht. Dat is behoorlijk zuur voor de echtgenoot die met lege handen achterblijft. Rest slechts een recht op alimentatie (waarop voormalige samenwoners overigens geen wettelijk recht hebben). Onlangs weer kreeg een vrouw het deksel op de neus bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Ze eiste toen een deel van de waarde van het opgebouwde vermogen, voornamelijk bestaande uit een camping. De camping was eigendom van haar man. Hoewel zij er ook arbeid in had gestopt, hoefde de man niets te delen met haar. Dit vanwege de inhoud van de huwelijksvoorwaarden.

Hof Den Bosch

In 2012 heeft het Hof Den Bosch wél een vergoeding toegekend in een zaak tussen twee voormalige samenwoners. Deze dreven in de woning van de vrouw een onderneming (in de vorm van een BV) op naam van de man. De vrouw werkte kosteloos mee in de onderneming: een assurantie- en makelaarskantoor. Zij stelde een vordering in tegen de man – die werd afgewezen. Zij stelde echter óók een vordering in tegen de BV – en die werd toegewezen.

De rechter oordeelde dat de BV was verrijkt door o.a. de arbeid van de vrouw en heeft een vergoeding vastgesteld van de door de vrouw gederfde inkomsten. Daartoe heeft de rechter op basis van het salaris dat een vergelijkbare medewerkster zou hebben verdiend een schatting gemaakt.

Huwelijksvermogensrecht

Bekijk ook in goede tijden af en toe weer even de huwelijksvoorwaarden. Of laat ze bekijken door een advocaat of notaris, die op de hoogte is van het huwelijksvermogensrecht. Ook ten opzichte van elkaar moeten samenwonende, geregistreerde of gehuwde partners realistisch en zakelijk zijn en hun belangen in het oog houden. De geschetste problemen kunnen worden voorkomen door op tijd huwelijksvoorwaarden op te stellen, of te wijzigen, of een andere overeenkomst te sluiten.

18 augustus 2015