Internationale echtscheiding: 3 dingen die u moet weten

Broken

Steeds vaker hebben relaties een internationaal karakter. Dat kan zijn omdat de geliefden verschillende nationaliteiten hebben en/of omdat zij in het buitenland zijn getrouwd en tijdens hun huwelijk ook in het buitenland hebben gewoond.

Komt het tot een scheiding dan kan dit alles tot onverwachte complicaties leiden. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat een van de ouders na echtscheiding met de kinderen naar haar of zijn land van herkomst terug wil keren. Het Haags Kinderontvoeringsverdrag bepaalt dan wat mag en wat niet.

Het is ondoenlijk om alle mogelijke gevolgen van een internationale scheiding in deze blog te bespreken. Ik beperk mij daarom nu tot de hoofdlijnen. Op kinderontvoering kom ik in een volgende blog terug. Als u specifieke vragen heeft, kunt u –ook vrijblijvend-  contact met onze specialisten opnemen.

1. Waar kunt u scheiden?

Scheiden in Nederland is mogelijk

  • als u en/of uw partner ten minste 6 maanden in Nederland woont (wonen) of
  • als u beide de Nederlandse nationaliteit heeft.

2. Welk recht moet worden toegepast?

Hoe moet een rechter beslissen als een Deen en een Griekse, die in Nederland wonen en werken, willen scheiden? Of als een Nederlandse in Las Vegas met een Braziliaan is getrouwd en samen met hem in Londen woont? Ieder land heeft zijn eigen regels voor de beantwoording van deze vragen. In Nederland gelden de Nederlandse regels, die het toepasselijke recht aanwijzen. Die regels staan in verdragen, verordeningen en wetten. Omdat verdragen en verordeningen het resultaat zijn van een politiek onderhandelingsproces zijn ze niet altijd duidelijk. In de rechtspraak is bepaald hoe deze regels moeten worden begrepen.

Het wordt nog gecompliceerder omdat ieder verzoek in een scheidingsprocedure een eigen regeling heeft voor de bepaling van het toepasselijke recht. Wat betekent dat? Een scheidingsverzoek staat zelden op zichzelf. Naast de echtscheiding worden ook verzoeken gedaan, die betrekking hebben op alimentatie, kinderen, de verdeling van de bezittingen (activa én passiva), pensioenen etc.

Voor al deze verschillende onderwerpen gelden verschillende regels. Daarbij maakt het bovendien uit of de echtgenoten uit een EU-land afkomstig zijn of niet. De EU-landen hebben in een Verordening de consequenties van een internationale echtscheiding geregeld. Met een aantal landen buiten de EU heeft Nederland op specifieke onderwerpen, bijvoorbeeld alimentatie, een verdrag gesloten. Is er niets geregeld, dan past de Nederlandse rechter het Nederlands recht toe.

3. Naleving van een uitspraak

Heeft de rechter beslist, dan is het van belang dat die uitspraak kan worden uitgevoerd. Ook op dit punt geeft een internationale scheiding complicaties. Wat zijn uw mogelijkheden als de beslissing van de Nederlandse rechter in het buitenland uitgevoerd moet worden? Of omgekeerd: hoe geldig is een buitenlandse uitspraak in Nederland? Ook hier zijn internationale verordeningen en verdragen van groot belang.

Samenvattend

De wereld wordt steeds meer een global village. Jongeren trekken de hele wereld over en steeds vaker worden internationale huwelijken gesloten of worden kinderen uit internationale relaties geboren. Veelal realiseren de betrokken zich niet welke verstrekkende gevolgen dit kan hebben. Dat wordt pas duidelijk als het tot een scheiding komt.

Voor advies voorafgaand aan een huwelijk of geregistreerd partnerschap én voor advies en bijstand bij een scheiding kunt u met Van der Loeff familierecht Advocaten contact opnemen.

12 juni 2017