Het huis, de scheiding en de aangifte

Werk

Vanaf 1 maart kunnen we weer aangifte doen bij de Belastingdienst. Bij een scheiding is dat geen ‘druk op de knop’ meer.

Belastingdienst

Tijdens het huwelijk bent u fiscaal partners en dat blijft zo totdat 1) een verzoek tot echtscheiding is ingediend bij de rechtbank en 2) ieder op een verschillend adres is ingeschreven. Totdat aan beide voorwaarden is voldaan, ziet u de veranderingen in uw leven niet terug in uw aangifte. Ook al wil de Belastingdienst het u makkelijker maken door de inkomstenbelastingaangifte al zoveel mogelijk voor u in te vullen, bij een scheiding zult u er echt weer even voor moeten gaan zitten anders verdwaalt u in de regels. De belangrijkste veranderingen betreffen het eigen huis.

Verschillende regelingen

Er zijn verschillende regelingen die naast elkaar bestaan en de begrippen zijn niet erg toegankelijk. Zolang het huis gezamenlijk eigendom blijft, is het eigenlijk het beste om samen in overleg en met hulp van een adviseur aangifte te blijven doen.

Fiscalisten

Wij werken in onze praktijk met goede en praktisch ingestelde fiscalisten die (aanstaande) ex-partners hierbij helpen. Er komt bij een scheiding al zoveel op u af dat het lastig is om dit zelf uit te zoeken. Weinigen realiseren zich dat de wijze van verdeling van de kosten fiscale gevolgen kan hebben. Vooral voor de hypotheekrente geldt, dat dit van invloed is op de belasting die ieder betaalt.

Laat u niet verrassen

Omdat de aangifte pas een jaar later wordt gedaan, kunt u onaangenaam verrast worden. Bijvoorbeeld wanneer de achterblijver een onverwachte naheffing van inkomstenbelasting krijgt omdat de ander, die het huis verlaten had, de door hem of haar betaalde hypotheekrente heeft opgegeven als betaalde alimentatie. En dat is maar één voorbeeld van vele die we in de praktijk tegenkomen. Laat u dus niet verrassen.

1 maart 2017