Het kind van de rekening?

Kind

De gevolgen van een scheiding voor kinderen lijkt steeds meer in de belangstelling te staan.

Scheiden…en de kinderen dan?

In februari jl. presenteerde André Rouvoet de aanbevelingen van het Platform “Scheiden zonder schade”. In dit rapport staan kinderen centraal. Het platform doet tal van aanbevelingen die ertoe moeten leiden dat zij minder getroffen worden door de scheiding van hun ouders.

Recht doen aan je kind

Ook het ministerie van Justitie en Veiligheid is actief met tal van pilots in verschillende regio’s. Onlangs is een van deze pilots met de naam “Recht doen aan je kind” (of in het Haagse jargon: RDAJK) geëvalueerd.

Waar gaat het over? Met een intensief weekprogramma werd gepoogd om vechtscheidingen te beëindigen. Doel was een verbetering van het welzijn van het kind, het verminderen van conflicten tussen gescheiden ouders en een grotere betrokkenheid van het netwerk van de ouders. De uitkomst is in veel opzichten teleurstellend. Het begint eigenlijk al bij de aanvang. Het blijkt erg moeilijk ouderstellen te vinden, die aan deze pilot willen meewerken. Vervolgens valt een aantal van hen al vóór de aanvang af. Als het programma uiteindelijk wordt doorlopen blijkt dat de ouders kort na het intensieve weekprogramma het nog wel positief beoordelen, maar een paar maanden later niet meer. Dan heeft de hulpverlening naar hun beleving (te) weinig zoden aan de dijk gezet.

De onderzoekers geven de moed nog niet op, maar constateren dat zij niet kunnen vaststellen of de interventie succesvol was.

vFAS-symposium

In Nederland werd op 15 september 1796 de eerste echtscheiding uitgesproken. Op 14 september 2018 organiseert de vFAS daarom voor de 9e keer de “dag van de scheiding”. Voorafgaand aan de Dag van de Scheiding wordt een symposium georganiseerd, dat dit jaar het thema “als ouders samen verder” heeft. Vanuit verschillende invalshoeken zal worden gekeken hoe de negatieve gevolgen van een scheiding voor het kind zo veel mogelijk kunnen worden voorkomen.

Tot slot

Uit onderzoek blijkt dat bijna 50% van de mensen die gescheiden zijn het achteraf liever anders hadden gedaan. Toch zoekt nog geen 30% professionele hulp. Misschien had het voor kinderen veel verschil gemaakt als dat laatste percentage hoger was geweest.

Vragen?

Heeft u vragen met betrekking tot scheidingen? Onze echtscheidingsadvocaten zijn gespecialiseerd in familierecht! Neem gerust contact met ons op.

22 augustus 2018