Goede voornemens: 10 tips als u uit elkaar gaat

Tip

Uit elkaar

Het besluit is genomen. U gaat uit elkaar. Er komt nu heel veel op u af. Om u te helpen in deze chaotische periode volgen hier 10 tips.

Tip 1

Scheiden kunt u niet alleen. Verzamel vertrouwelingen om u heen, die u door deze periode heen helpen. Dat kunnen professionals zijn, maar ook familieleden/vrienden op wie u kunt vertrouwen. Zij zijn er voor raad en daad. Denk goed na over wie u bij uw scheiding wilt betrekken.

Tip 2

Zorg goed voor uzelf: eet & leef gezond. Zorg er bijvoorbeeld voor dat u aan lichaamsbeweging doet. Houdt uzelf voor dat u alle problemen kunt oplossen. Anderen voor u konden dat immers ook. Als u daar behoefte aan heeft zoekt u hiervoor hulp.

Tip 3

Vertel de kinderen samen dat u uit elkaar gaat. Vertel dat u en uw ex-partner altijd hun ouders zullen blijven. En hoe u samen de zorg voor hen voorlopig zullen regelen. Oudere kinderen kunt u verwijzen naar de website van Villa Pinedo.

Tip 4

Vertel uw werkgever en uw collega’s dat u in scheiding bent. Maak afspraken hoe u uw werk zo goed mogelijk kunt blijven doen.

Tip 5

Maak voorlopige, maar duidelijke afspraken hoe u samen de financiën gaat regelen. Houd er rekening mee dat u de komende tijd niet alleen uw eigen uitgaven hebt, maar ook (nog) gezamenlijke uitgaven. Spreek een budget af dat u voorlopig beschikbaar hebt voor uw levensonderhoud.

Tip 6

Spreek met uw a.s. ex af wie er voorlopig in uw huis mag wonen. Maak –als dat mogelijk is- afspraken hoe lang deze regeling duurt.

Tip 7

Heeft u huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract: zoek ze op en bekijk wat u destijds heeft afgesproken.

Tip 8

Maak afspraken over het gebruik van sociale media. Gebruik sociale media niet om op elkaar af te geven of om uw hart te luchten over uw scheiding en uw ex.

Tip 9

Zoek een advocaat/mediator, die u kunt helpen om (zoveel mogelijk samen) met uw ex definitieve afspraken te maken over uw scheiding. Vraag of uw vertrouwelingen een goede advocaat/mediator weten, maar bel zelf ook wat rond. U moet vertrouwen hebben in uw adviseur. Op de website van de vFAS vindt u ervaren familierechtadvocaten.

Tip 10

Bekijk uw testament: heeft u reden om een nieuwe afspraak bij de notaris te maken?

5 januari 2017