‘For better and for worse’

Huwelijksvoorwaarden

Vertrouwen in elkaar is de basis voor de eenheid die u als echtgenoten of geregistreerde partners bent. Vertrouwen dat u voor elkaar zorgt, ook financieel. De wet ondersteunt die gedachte op verschillende manieren. Eén daarvan is dat sommige handelingen met financiële risico’s alleen kunnen worden uitgevoerd met instemming van beide partners. Niet alleen als u een gemeenschap van goederen heeft, maar ook als er huwelijksvoorwaarden zijn.

Bescherming

De bescherming betreft vier categorieën: de woning (u mag niet in u eentje de huur opzeggen, uw woning verkopen of een hypotheek nemen), het schenken van geld (althans grote en ongebruikelijke schenkingen), het kopen op afbetaling (voorbeeld: de bekende Legio Lease zaken) en de borgstelling. Gebeuren dergelijke zaken toch zonder de toestemming van de ander, dan kan de ander de overeenkomst vernietigen en moet alles ongedaan worden gemaakt. Meestal gaat het goed. Vaak is er een notaris of een bank bij betrokken, die zonder toestemming geen stap zullen zetten. Maar het is niet altijd duidelijk of er toestemming vereist is. Legio Lease had destijds kennelijk geen idee – en dat hebben ze geweten.

Borg- of garantstelling

Een borg- of garantstelling mag in bepaalde gevallen weer wel, namelijk als die normaal en gebruikelijk is in uw beroep of uw onderneming. Daarin verslikt men zich nog wel eens. Veel ondernemers moeten van hun bank ‘meevliegen’ als ze een bedrijfskrediet aanvragen: de bank wil dan dat zij zich ook privé garant stellen. Zonder toestemming van de echtgenoot/ geregistreerd partner kan deze de overeenkomst vernietigen. Ouders die zich garant stellen voor hypothecaire leningen van hun kinderen of grote schenkingen willen doen, kunnen daarover ook niet alleen beslissen. Maar wat men onder ‘groot’ verstaat, kan verschillen. Vraag dus eerst na of er toestemming van uw partner nodig is voor de schenking die u wilt doen.

6 juni 2016