Expats kunnen kiezen

Expats

Alsof het leven van een expatgezin al niet ingewikkeld genoeg is, wordt het nog ingewikkelder als het huwelijk geen stand houdt. We zien regelmatig in de pers hoe ingrijpend de gevolgen voor kinderen kunnen zijn als de ouders in verschillende landen gaan wonen.

Meer opties

De expat heeft soms meer opties dan Nederlanders om de uitkomst van zijn scheiding te beïnvloeden. Vaak kan men kiezen in welk land de  procedure gevoerd wordt (de rechter dus) en kan het toepasselijke recht worden gekozen.

Engels echtpaar

Kort geleden vroeg een Engels echtpaar wat voor hen het meest gunstig zou zijn. Zij wonen deels in Londen en deels in het Gooi. We hebben de gevolgen in beide landen onder de loep genomen. Zoals vaak het geval is, was procederen voor de vrouw financieel gunstiger in het ene land en voor de man juist in het andere land. Daarover moesten ze dus even goed nadenken. Als er sprake is van een ‘vechtscheiding’ kiest men in de regel voor het eigen belang. Er zijn vaak onverwachte verschillen bijvoorbeeld ten aanzien van het recht op partneralimentatie.

Partneralimentatie

In Nederland is partneralimentatie nog steeds normaal, zelfs tot het maximum van twaalf jaar, en is er een rekenmethode om rechtsongelijkheid te beperken. Engelse rechters prefereren een verdeling van vermogen en hebben daarbij de vrijheid om af te wijken van huwelijksvoorwaarden als ze dat nodig vinden om recht te doen aan de behoeften van partijen en hun kinderen.

Duitsland

In Duitsland houdt men ook niet zo van partneralimentatie en hanteren ze strengere voorwaarden dan bij ons. In België lijkt het, bij gebrek aan standaardisering, soms wel een loterij en kan de duur van de partneralimentatie maximaal de duur van het huwelijk zijn, dus dat kan behoorlijk oplopen! Als u eenmaal besloten heeft welke rechter het meest gunstig is, start dan in ieder geval als eerste de procedure, want de eerste procedure heeft in de regel voorrang.

2 november 2016