Expat en echtscheiding

Expat

De randstad is populair bij expats. Amsterdam gaat gestaag richting een miljoen inwoners. De stad is een magneet voor hoogopgeleide buitenlanders, de meesten uit Engeland, Amerika, India en Duitsland. Die internationalisering zie ik ook in mijn praktijk. In je eigen land in een gerechtelijke procedure terechtkomen is al vervelend, in een ander land des te meer.

Internationaal familierecht

Bij een echtscheiding proberen veel expats eerst via mediation de zaak op te lossen. Het is belangrijk om dan uit te vinden wat voor ideeën men heeft over de gevolgen van de scheiding. Mensen uit andere landen komen uit andere rechtssystemen. In hoeverre verschilt hun verwachting met de manier waarop het Nederlandse recht oplossingen biedt? In Nederland kan alleen de rechter een scheiding uitspreken en daarvoor is maar een reden nodig: de duurzame ontwrichting van het huwelijk. Waarom, dat is voor de rechter niet van belang. Het is bij ons niet mogelijk om een scheiding tegen te houden, terwijl dat in andere landen wel kan.

Alimentatie in het buitenland

Enige tijd geleden werd ik weer verrast door de grote culturele verschillen: de vrouw vertelde dat een scheiding pertinent uitgesloten was. Bij terugkeer naar haar vaderland als gescheiden vrouw zouden zij en haar ouders daarvan namelijk ernstige sociale repercussies ondervinden. In Nederland wordt ook anders met alimentatie omgegaan. Zo zal de alimentatietermijn komend jaar verkort worden tot maximaal 5 jaar. Die regel geldt ook voor expats die in Nederland wonen, ook al hebben ze allebei de nationaliteit van een land waar dat heel anders geregeld is. Ook bij de verdeling van hun vermogen kunnen er verrassingen blijken, als een buitenlands echtpaar geen huwelijkse voorwaarden heeft gemaakt. Bij een scheiding van expats is dus extra voorzichtigheid geboden.

Vragen?

Heeft u vragen met betrekking tot internationale scheidingen? Neem dan contact op met een van onze advocaten! Wij zijn gespecialiseerd in familierecht.

1 juli 2019