In het erfrecht zijn wetten vastgelegd waar men zich aan moet houden bij de verdeling van een erfenis. Als de erflater een testament heeft laten opmaken, vormt dat het uitgangspunt van de verdeling van de erfenis. Het kan echter voorkomen dat er geen testament is, of een executeur is benoemd, of dat een derde de rol van bemiddelaar op zich neemt. In zulke gevallen kan er onenigheid ontstaan, en dan is het zinvol om een externe deskundige in te schakelen. Van der Loeff kan als erfenis advocaat zowel advies geven als procederen. U kunt contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Problemen bij de erfenis?

Het verdelen van een erfenis kan bij de nabestaanden veel emoties losmaken. Er kan onenigheid ontstaan over de wijze waarop een familielid de administratie heeft gedaan, of het blijkt dat er schenkingen zijn gedaan aan kinderen. Het kan ook zijn dat of dat de overleden ouder een partner had die bij de verdeling van de erfenis betrokken moet worden. Bij dit soort problemen kan een erfenis advocaat oplossingen bieden.

Dan kan op verschillende manieren. U kunt Van der Loeff inschakelen als adviseur. Ik sta u en uw familie dan bij om de conflicten op te lossen, zodat het verdelen van een erfenis tot een goed einde wordt gebracht en de verhoudingen hersteld kunnen worden. Maar als u er niet met elkaar uitkomt en de rechter een beslissing moet nemen, kan ik u ook bijstaan in een procedure.

Schulden en beneficiair nalatenschap

Soms blijkt dat de erflater meer schulden dan bezittingen heeft. In dat geval kunt u kiezen voor een zogenaamd beneficiair nalatenschap. Dit houdt in dat de erfgenamen de nalatenschap accepteren onder de voorwaarde dat er een boedelbeschrijving opgesteld wordt. Wanneer u beneficiair aanvaardt, is het voordeel dat u niet aansprakelijk bent voor de schulden van de erflater. Mocht er uiteindelijk toch sprake zijn van een overschot aan bezittingen? Dan heeft u hier met de andere erfgenamen recht op.

Meer weten? Neem dan contact  op!

Heeft u vragen met betrekking erfrecht en nalatenschap? Neem dan contact op. Van der Loeff is gespecialiseerd in erfrecht.

Volg ons ook op Facebook en LinkedIn!

Contactformulier

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dienst