Heeft u een erfenis advocaat in Amstelveen nodig?

Er zijn een paar wetten waar men zich aan moet houden als het gaat om erfrecht. Als een testament is opgemaakt door een erflater, dient deze in acht genomen te worden. Het kan voorkomen dat een testament ontbreekt of het recht tot verdeling is overgedragen aan een executeur binnen de familie of een derde die de rol van bemiddelaar op zich neemt. Op een gegeven moment kan het tot een punt komen dat er bemiddeling nodig is. Om deze reden is het inschakelen van een erfenis advocaat in Amstelveen van groot belang. Van der Loeff is gespecialiseerd in erfenissen en kan zowel advies geven als procederen.

Onenigheid over de erfenis?

Het verdelen van een erfenis kan bij de nabestaanden veel emoties losmaken. Er kan onenigheid ontstaan over de wijze waarop een familielid de administratie heeft gedaan, of het blijkt dat er schenkingen zijn gedaan aan de kinderen. Bij problemen kan een advocaat dit oplossen door bemiddeling te bieden. Er zijn verschillende manieren. Zelfstandig oplossen is een mogelijkheid, maar het is ook mogelijk dat dit problemen gaat opleveren. Problemen die met regelmaat voorkomen hebben onder meer te maken met de internationale aard van een zaak of beperkte kennis over de erflater. Daarnaast kunt u ons ook inschakelen als bemiddelaar. Wij treden op als een onafhankelijke derde en zullen uw familie helpen, zodat het verdelen van een erfenis tot een goed einde wordt gebracht.

Wat zijn de kosten van een erfenis advocaat in Amstelveen?

De kosten van een erfenis advocaat in Amstelveen hangen af van de aard van de zaak. Het is mogelijk dat een echtgenoot of familielid in het buitenland woont en daar is overleden, dan verandert de erfrecht in Amstelveen. Er moet dan namelijk rekening gehouden worden met andere wetten. Van Der Loeff specialiseert zich in dit soort zaken. Een toeslag kan in rekening worden gebracht wanneer het een zaak betreft die internationaal van aard is. Wij hanteren een basisuurtarief van €197,50 excl. BTW.

Meer weten? Neem dan contact met ons op!

Heeft u vragen met betrekking tot erfrecht zaken? Neem dan contact op met een van onze advocaten! Wij zijn gespecialiseerd in erfrecht. Volg ons ook op Facebook en LinkedIn!