Een kind kan procederen

een kind kan procederen

Voor het voeren van een familierechtprocedure bij de rechtbank heb je een advocaat nodig. Maar een kind dat zijn belangen op waarde kan schatten mag over een beperkt aantal zaken zélf een procedure starten. Het kind kan de rechter in een brief vragen om bijvoorbeeld een omgangsregeling vast te stellen of te beëindigen.

Verschillende procedures

Dat minderjarigen, soms zelfs jonger dan 12 jaar, dit kunnen doen, is heel bijzonder. Toch gebeurt het regelmatig. En de rechter neemt het ook volstrekt serieus. Niet iedere rechtbank behandelt deze zaken op dezelfde manier, maar normaliter wordt eerst de brief beoordeeld en dan bekeken hoe er een vervolg op wordt gegeven. De kinderen kunnen daarna worden opgeroepen en er kan een ‘gewone’ procedure op volgen, waarbij ook een zitting volgt. Daar zijn dan ook de ouders en eventuele professionals bij, zoals een bijzonder curator, nadat die ook met de kinderen heeft gesproken.

Ook kinderen hebben een stem

Het is voor de kinderen best een spannende zaak. Ze verwachten vaak eigenlijk niet dat er zo serieus naar hen wordt geluisterd. Het is natuurlijk niet zo dat ze altijd hun zin krijgen. Maar in een zaak die ik een aantal jaren geleden meemaakte, kregen de kinderen helemaal gelijk. Ze hadden al lange tijd een grote aversie tegen de bezoeken aan hun vader, die hen nooit goed behandelde. Toen hij hen ook nog eens toestemming weigerde voor een reis ter gelegenheid van hun moeders 50ste verjaardag, was de maat vol. Ze vroegen en kregen de beëindiging van de omgangsregeling. Vaker gaat het gelukkig om herstel van omgang met de andere ouder of zelfs met grootouders, als die een bijzondere rol in hun leven hebben.

10 maart 2020