Belastingaangifte en scheiding: 3 tips

Belastingaangifte doen

Binnenkort is het weer zo ver: de aangiften Inkomstenbelasting moeten naar de Belastingdienst worden gestuurd. Als u met een scheiding te maken heeft, is het belangrijk om extra aandacht aan uw aangifte te besteden. In deze blog bespreek ik een drietal zaken, die voor u van belang kunnen zijn. Er kan natuurlijk nog veel meer spelen. Daarom adviseer ik u om een fiscalist te raadplegen vóór u uw aangifte indient. In mijn praktijk als familierechtadvocaat zie ik helaas maar al te vaak dat er tijdens of vlak na de scheiding fouten zijn gemaakt in de aangifte, die vervelende – en soms dure – gevolgen hebben. Voor vragen kunt u ook met ons kantoor contact opnemen.

Tip 1

Onderzoek of u nog fiscaal partner bent met uw ex

Tijdens uw relatie kunt u fiscaal partner zijn geworden. Als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, bent u altijd fiscaal partners geworden. Dit fiscale partnerschap eindigt als u een scheidingsverzoek bij de rechtbank hebt ingediend én bij de gemeente niet meer op hetzelfde adres staat ingeschreven. Als u samenwoonde, hangt het van een aantal omstandigheden af of u fiscale partners wordt. Ook de beëindiging van het fiscale partnerschap is in dat geval wat minder duidelijk. In ons e-book “scheiden en partnerschap” kunt u lezen wanneer u fiscaal partners bent. Het fiscale partnerschap kan u financiële voordelen geven, met name als een van u in een hoge belastingschijf valt en de ander niet.

Extra tip: Ongeacht of u fiscaal partner bent of niet is het aan te bevelen om de aangiften tijdens uw scheiding in overleg met uw ex-partner in te vullen. Als overleg niet mogelijk is, kunt u besluiten samen dezelfde adviseur in de arm te nemen om de aangiften te doen.

Tip 2

Sommige advocaatkosten kunt u aftrekken van de belasting

Een scheiding is een kostbare zaak. U krijgt met allerlei extra kosten te maken, die u voorheen niet had. En dan bedoel ik niet alleen de kosten van 2 huishoudingen, waar vroeger 1 huishouding was. U maakt nu ook kosten voor advisering en voor de scheidingsprocedure. Het is daarom niet vreemd dat mij vaak wordt gevraagd of de kosten voor de advocaat kunnen worden afgetrokken. De fiscus is op dit punt niet gul: advocaatkosten zijn in beginsel niet aftrekbaar. Er wordt 1 uitzondering gemaakt: de advocaatkosten, die u heeft moeten maken om partneralimentatie te ontvangen, zijn wèl aftrekbaar. Als u deze kosten heeft gemaakt, is het verstandig om uw advocaat om een opgave van deze kosten te vragen. Wij verstrekken u zo’n verklaring meteen.

Dat degene die alimentatie moet betalen zijn/haar kosten die gemaakt werden om die partneralimentatie vast te stellen niet mag aftrekken, is moeilijk uit te leggen.

Tip 3

Partneralimentatie

Vaak verstrijkt er wel wat tijd tussen het moment waarop u feitelijk uit elkaar gaat en het moment waarop uw scheiding is geregeld. Het is belangrijk dat u – als dat mogelijk is – in deze periode goede afspraken maakt met uw ex over betalingen in levensonderhoud. Oók om achteraf vervelende verrassingen van de Belastingdienst te voorkomen. Als de fiscus een betaling namelijk als partneralimentatie oormerkt omdat u duurzaam gescheiden leeft, moet de ontvanger deze betalingen opgeven als inkomsten en daar belasting over betalen, terwijl de betaler de betalingen als een aftrekpost mag opvoeren. Met name een aanslag achteraf, kan heel vervelende gevolgen hebben. Wij kunnen u bijstaan om dit te voorkomen.

Wilt u reageren op deze blog, neem dan gerust contact met ons op: info@vanderloeff.nl of spoormans@vanderloeff.nl

5 maart 2018