Alimentatie: simpel en eerlijk?

Alimentatie

Alimentatie berekenen is maatwerk en geen geval is gelijk. Eigenlijk is het alleen goed uit te voeren door specialisten – en dan heb ik het over specialisten in echtscheidingsrecht. De berekeningsmethode is door onze rechterlijke macht ontworpen. Een goede toepassing daarvan valt of staat met kennis van hun (rechterlijke) uitspraken over alimentatie. Het is niet simpel dus. En het is ook niet eerlijk, als het niet goed uitgevoerd of begrepen wordt. Sowieso is de vraag wel vaker; wat is eerlijk? Betalers en ontvangers blijven het daarover natuurlijk vaak oneens, ook als ze verstandig zijn en samen tot een compromis komen.

Alimentatieberekening

Een alimentatieberekening is vooral afhankelijk van fiscale regels en die veranderen tegenwoordig ieder jaar. Niet goed bij het maken van een bestendige afspraak, want hoe kunt u dan een goede regeling maken die ook in de toekomst acceptabel is? Als u samen afspraken maakt – en doe dat vooral – begin dan met het in kaart brengen van ieders acceptabele jaarlijkse lasten en spreek ook af om bij belangrijke veranderingen (inclusief wezenlijke fiscale herzieningen) weer om de tafel te gaan zitten met de scheidingsmediator.

Eerlijk fiscaal stelsel

Wat echt zou helpen, is een eerlijk en simpel fiscaal stelsel in Nederland – waar de bekende fiscaal econoom Leo Stevens zaterdag 30 april jl. in de Volkskrant zo helder en overzichtelijk voor pleitte – en het stelsel dan eens met rust te laten. Daarmee wordt meteen ook de berekening van alimentatie in elk geval simpeler en beter voorspelbaar door zekerheid over regelgeving. En eerlijker? Dat zal blijven afhangen van aan wie u het vraagt.

8 mei 2016