Alimentatie: 5 dingen die u moet weten

Tip

Onzekerheid over geld is een van de grootste stressfactoren bij een scheiding. Het kan u verlammen. Dat geldt zowel voor de ontvanger als voor de betaler van alimentatie. Ik zie het dagelijks in mijn praktijk. Het is daarom goed om een paar dingen te weten. Ik geef u 5 tips, die u hopelijk wat meer grond onder de voeten geven.

Tip 1: Hoeveel kinderalimentatie?

Allereerst moet u vast stellen of en zo ja, hoeveel kinderalimentatie betaald moet worden. Dat kunt u zelf onderzoeken. Ik adviseer u daarvoor de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rechtsbijstand.nl/hulpmiddelen/online-zelf-aan-de-slag/alimentatie ) te raadplegen. Zij hebben een betrouwbaar programma gemaakt waarmee u een indicatie krijgt van de hoogte van de kinderalimentatie. Voor een exacte berekening is maatwerk nodig. Neem daarvoor gerust contact met ons op. Wij kennen de regels én de rechtspraak.

Tip 2: Hoe lang kinderalimentatie?

Uw kinderen hebben recht op een onderhoudsbijdrage tot hun 21e. Alleen als een kind helemaal in zijn/haar eigen levensonderhoud voorziet, eindigt de kinderalimentatie eerder. Als u vindt dat uw kind zelf kan verdienen en daarom minder kinderalimentatie nodig heeft, geeft u dat niet het recht om minder te betalen. Langer betalen mag natuurlijk wel. U kunt dat bijvoorbeeld doen omdat uw kind studeert. Spreek dat dan wel duidelijk samen af, bijvoorbeeld in het ouderschapsplan.

Tip 3: Partneralimentatie vs. werken

Uitgangspunt is dat iedereen in de eerste plaats voor zichzelf moet zorgen. Dat geldt zeker na uw scheiding. Heeft u tijdens uw huwelijk minder gewerkt, bijvoorbeeld vanwege de zorg voor uw kinderen, ga u dan oriënteren op de arbeidsmarkt. Wat zijn uw diploma’s nog waard? Heeft u bijscholing of steun nodig voor terugkeer? Ga hier dan naar op zoek. Als u kunt laten zien dat u uw best doet om in uw eigen levensonderhoud te voorzien, vergroot dat uw kans op een goede regeling. Wij kunnen u in contact brengen met mensen die u hier echt mee kunnen helpen.

Tip 4: Hoeveel partneralimentatie?

Partneralimentatie kan behoorlijk oplopen. Zeker als u het tijdens uw huwelijk financieel heel goed had en dit inkomen voornamelijk door één van u werd verdiend. Het vaststellen van partneralimentatie is een lastige kwestie, omdat alle omstandigheden een rol spelen. Ga daarom niet alleen af op wat anderen zeggen. De beste stuurlui staan aan de wal en iedereen kent wel een buurvrouw/buurman van een nichtje, die…. Leg uw zaak liever tijdig voor aan een specialist, die uw situatie goed kan peilen. Als u er in slaagt om in overleg met uw ex een alimentatiebedrag af te spreken kunt u daarmee uzelf veel kosten en slapeloze nachten besparen. Wij adviseren u graag.

Tip 5: Hoe lang partneralimentatie?

De wet zegt dat u maximaal 12 jaar onderhoudsplichtig bent. Voor korte en kinderloze huwelijken zijn de termijnen korter. Al een poosje ligt bij het parlement een wetsvoorstel dat de alimentatieduur moet terugbrengen naar 5 jaar. Steeds vaker zien we rechters voor een kortere termijn kiezen. Als u er samen niet uitkomt is het dus belangrijk dat uw advocaat uw zaak goed bepleit, zodat niet alleen de hoogte, maar ook de duur van de alimentatie u mogelijkheden biedt om uw nieuwe toekomst in stappen. Dat is ons doel.

5 maart 2017